Severina Nilsson med dotern Elma Norlén
Farfarsmor och morfarsmor Severina Nilsson, f. Åkerlund med dottern Elma Norlén till höger