Margith Eriksson med syskonbarnen Eriksons och Sarstads
Margith med syskonbarnen Björn Sarstad, Bengt Eriksson, Gerd Eriksson, Sonja Erikson och Monika Sarstad