HEM SKYDD OCH RESPEKT FORSKNING HÅLLBARHET OCH ESTETIK FÖRVALTNINGSPOLICY FÖR KVIKKJOKK 4:6
Kvikkjokks skifteskarta

År 1732 fick silververksbyn Kvikkjokk en ovanligt kvalificerad besökare. Carl von Linné anlände till byn via båtleden från Jokkmokk under sin lappländska resa. Han övernattade i den äldre prästgården hos våra förfäder kyrkoherde Petrus och Christina Alstadius. Linné vandrade genom vår reservatsskyddade skog. På sin väg upp mot kalfjället samlade han in en väsentlig del av underlaget till sin systematiska kartläggning av fjällfloran. Många vetenskapsmän och forskare har under de senaste 100 åren sökt sig till Kvikkjokksområdet, som därför är väl undersökt och dokumenterat.


Kvikkjokks delta

I den fysiska riksplaneringen har det sex km² stora Kvikkjokksdeltat givits högsta skyddsvärde (snv pm 1254) och anses vara ett av de mest skyddsvärda objekten i Kvikkjokksområdet.

Det stora värdet i Kvikkjokksdeltat ligger i dess utformning samt i det faktum att det är så väl dokumenterat. Kvikkjokksområdet har ovanligt långa mätserier av temperatur, nederbörd, vattenstånd m m. Forskare som Axel Hamberg, Sten Dahlskog, Lars-Erik Liljelund och P-O Hårdén kan nämnas.


Skyddsvärda skogar

En klimatförändring i snabb takt gör den intakta skogen allt viktigare som stabiliserande resurs för både natur och människa. För klimatforskning är trädsuccessioner bland annat viktiga att studera. Sedan 2002 har Skogshögskolan i Umeå (SLU) lagt in exkursioner i Kamajokks naturreservat i samband med att studenterna avslutar sin traditionella årliga ”Sverigeresa” i Kvikkjokk.

Kvikkjokks deltaland. Fotograf Björn Sarstad.
Änok, Kvikkjokk 4:6. Fotograf Tor L Tuorda.