HEM SKYDD OCH RESPEKT FORSKNING HÅLLBARHET OCH ESTETIK FÖRVALTNINGSPOLICY FÖR KVIKKJOKK 4:6
Hästen Blenda i Kvikkjokks deltaland
Ossian Sarstad och Maj-Britt Lundberg i slåtterarbete

Vi – nuvarande delägare – den tionde generationens ägare arbetar för att freda området – att fortsatt skydda området från exploatering och att stärka natur- och kulturmiljövärden, samt främja vetenskaplig forskning inom området.

Kvikkjokks by och Änok-området är utsatt för olika former av exploateringshot. Därför har vi utarbetat en tydlig förvaltningspolicy för våra marker, se Förvaltningspolicy för Kvikkjokk 4:6

Vi vill på det sättet visa vår respekt för tidigare generationers och släktingars förvaltning och bevara området för kommande generationer och vårt arv – till minne av

Rupert & Signe Eriksson, Margith Eriksson, Mauritz Erikson, Ossian Sarstad, Maj-Britt Lundberg, Bengt Eriksson och Sonja Erikson

Film
Film med familjen Eriksson, Kvikkjokk
Fotoalbum
E_O_Nilsson Bild 2 Bild 2
Kusinerna Eriksson i Kvikkjokk Rupert och Ossian, Kvikkjokk Gerd Eriksson
Kusinerna Eriksson i Kvikkjokk Maj-Britt och Sonja två generationer i Kvikkjokk 4:6 Sonja lagar mat hos farmor i Kvikkjokk
Sonja städar hos farmor i Kvikkjokk På trappen, Margith i Kvikkjokk med syskonbarn
Mauritz, Maj-Britt och Barbro i Kvikkjokk Signe och Johan i Kvikkkjokk Bad i Kvikkjokk
Ossian Sarstad Ossian Sarstad