HEM SKYDD OCH RESPEKT FORSKNING HÅLLBARHET OCH ESTETIK FÖRVALTNINGSPOLICY FÖR KVIKKJOKK 4:6
Kvikkjokk. Fotograf Tor L. Tuorda
Hållbarhet, estetik - ekonomi
Kvikkjokks by är även av riksintresse för kulturmiljövården (BD 21). Som motiv anges bl. a en ”Nybyggarmiljö som utvecklats till en turistort”.

Vi vill vistas där det är vackert och är beredda att betala för det. Estetik, arkitektonisk kompetens, attraktionskraft är lika med ekonomi d v s framtidskapital.

”Så skall byggnadskonst vara: som ett led i en i färg och ord framställd bild af landskapet. Hur ofta är så förhållandet med senare tiders byggnader?”
Det undrade arkitekterna Ivar Tengbom och John Åkerlund i början av förra seklet.

Kvikkjokk och Jokkmokks kommun har allt att vinna på att den känsliga fjällnära naturen och byns äldre kulturmiljö bevaras.