HEM SKYDD OCH RESPEKT FORSKNING HÅLLBARHET OCH ESTETIK FÖRVALTNINGSPOLICY FÖR KVIKKJOKK 4:6
Vy över Kvikkjokk. Fotograf Tor L. Tuorda

Ett markområde som har förvaltats av samma släkt i över 300 år

Kvikkjokk har en natur- och kulturmiljö av riksintresse. Området utgör randzon till flera av våra klassiska nationalparker, samlade under namnet Laponia, utnämnt till världsarv.

Våra markområden inom Kvikkjokk 4:6 ligger inom Kvikkjokk by, skogen kring Kamajokk, Änoks deltaland och Änamus. Samtliga naturområden har höga skyddsvärden. Barrskogsbältet, taigan, möter här den skandinaviska fjällkedjan.

Intill Kvikkjokks by finns ett tvåflodsdelta, som varit föremål för turisters och forskares intresse under mer än ett sekel. Två fjällranddeltan i barrskogsbältet under olika utvecklingsfaser – det progressiva Kvikkjokksdeltat och det färdigbyggda Änokdeltat.

År 2007 bildade vi Kamajokks naturreservat i syfte att skydda området från exploatering och att bevara och stärka områdets naturskogsvärden.