HEM SKYDD OCH RESPEKT FORSKNING HÅLLBARHET OCH ESTETIK FÖRVALTNINGSPOLICY FÖR KVIKKJOKK 4:6
Kvikkjokks delta. Fotograf Helena Adolfsson
I enlighet med lagstiftningen för ”(1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter” fattas alla beslut som reglerar inbördes förhållanden mellan delägarna i enighet. Det underlättar genomförandet av vår handlingsplan.

Våra markområden inom Kvikkjokk 4:6 ligger inom Kvikkjokk by, skogen kring Kamajokk, Änoks deltaland och Änamus. Samtliga naturområden har höga skyddsvärden. Barrskogsbältet, taigan, möter här den skandinaviska fjällkedjan.

Änok, Kvikkjokk 4:6. Fotograf Tor L Tuorda.
Gamla Änok-stugan
Änok, Kvikkjokk 4:6. Fotograf Tor L Tuorda.
Elfte generationen, Astrid i Änok

Familjerna
Eriksson   Sarstad   L.Tuorda

Kontakt:  kvikkjokk